Poniższe przykłady leczenia dotyczą problemów w odcinkach bocznych jamy ustnej. Mogą to być znaczne ubytki zębów, które powodują, że tracą one swój wygląd i funkcje, ale nadają się jeszcze do naprawy. Stosujemy wtedy np. odbudowy wkładami z włókna szklanego i na to zakładamy korony ceramiczne. Z drugiej strony mogą to być braki całych zębów. Jeśli po obu stronach braku zębowego są zęby, można wykorzystać je jako filary mostów. Efekt wygląda podobnie do zębów koronowanych z tą różnicą, że wewnątrz mostu jest przęsło. Z praktycznego punktu widzenia przęsło uniemożliwia nitkowanie przestrzeni międzyzębowych.
Kolejny przykład odbudowy mocno zniszczonych zębów- lecznie zachowawcze zębów trzonowych i protetyczne przedtrzonowych:
Ząb nr 5 mocno zniszczony od strony podniebiennej wymaga korekty chirurgicznej przed leczeniem protetycznym:
Back to Top